Saudi IECEE-sertifikat

kort introduksjon

Siden 15. februar 2018 har SASO implementert LIECEE-sertifisering for noen høyrisikoprodukter eksportert til det saudiske markedet.Med andre ord skal søkeren levere gyldig CB-testrapport og sertifikat (inkludert nasjonale forskjeller) og annen relevant informasjon, og SASO skal utstede IECEE-sertifikat etter godkjenning.På grunnlag av dette sertifikatet skal SASO søke om fortolling CoC-sertifikat.

IECEE