Russisk GOST-R-sert

kort introduksjon

GOST-sertifisering er en obligatorisk sikkerhetssertifisering for markedstilgang og regnes som et pass for produsenter til å åpne og gå inn på markeder i cis-land som Russland.

GOST