Kuwaitisk KUCAS-sert

kort introduksjon

Siden 17. mars 2003 har industrimyndigheten i Kuwait (PAI) også implementert ICCP-programmet, som dekker de fleste husholdningsapparater, lyd- og videoprodukter og belysningsprodukter

De grunnleggende elementene i denne planen er

1) alle produkter må være i samsvar med nasjonale tekniske forskrifter i Kuwait eller relevante internasjonale standarder;

2) hver forsendelse av spesifiserte produkter må ledsages av et ICCP-sertifikat (CC) for fortolling.

3) ved ankomst til innførselshavnen til importlandet, kan de spesifiserte varene uten CC-sertifikat bli avvist, eller prøvetakingstester kan kreves returnert til forsendelseshavnen hvis de ikke oppfyller kravene i importlandet, forårsake unødvendige forsinkelser og tap for eksportøren eller produsenten.

ICCP-programmet gir tre måter for eksportører eller produsenter å få CC-sertifikater.Kunder kan velge den mest hensiktsmessige måten i henhold til arten av produktene deres, graden av samsvar med standarder og forsendelsesfrekvensen.CC-sertifikater kan utstedes av PAI Country Office (PCO) autorisert av Kuwait

Nominell spenning 230V/50HZ, britisk standardplugg, ROHS-rapport må leveres for batteriprodukter, LVD-rapport for eksternt batteri trenger strømforsyning.

KUCAS