Japansk s-merke-sert

kort introduksjon

Produkter i Japan kan deles inn i rørformede produkter og ikke-rørformede produkter (dvs. produkter i kategori a og kategori b).PSE-merket er obligatorisk for regulerte produkter, og s-mark er valgfritt for ikke-regulerte produkter.

mark