Japan TELECOM Certificate

kort introduksjon

Radioloven krever modellgodkjenning (dvs. sertifisering av teknisk samsvar) av spesifisert radioutstyr. Sertifisering er obligatorisk og sertifiseringsorganet er et registrert sertifiseringsorgan anerkjent av MIC i det utpekte radioutstyrsområdet. TELEC (Telecom Engineering Center) er den viktigste registrert sertifiseringsorgan for samsvarssertifisering for radioutstyr i Japan.

telecom