Japan JATE-sertifikat

kort introduksjon

JATE er Japans telekommunikasjonslov, nettverkstilgangslisens, som Japan etter hvert trenger å få tilgang til det offentlige nettverket krever JATE-utstyr i tillegg til intervensjon av offentlig kommunikasjonsnettverksutstyr, i ferd med å komme inn på det japanske markedet med hensyn til offentlige trådløse produkter må kanaler også gjør JATE, bluetooth-produkter, for eksempel WIFI-produkt, trådløse kortdistanseenheter som vanlige 2,4 G-produkter koster titalls til hundretusenvis av.

JATE