Hong Kong EMSD-sert

kort introduksjon

I desember 2001 kunngjorde den generelle administrasjonen for kvalitetstilsyn, inspeksjon og karantene (aqsiq) de administrative bestemmelsene om obligatorisk produktsertifisering, som erstattet det opprinnelige sikkerhets- og kvalitetslisenssystemet for importerte varer og sikkerhetssertifiseringssystemet for elektriske produkter med den obligatoriske produktsertifiseringen. system.Kina obligatorisk produktsertifisering referert til som CCC- eller 3C-sertifisering.Det er et lovlig obligatorisk sikkerhetssertifiseringssystem, og det er også en grunnleggende måte å beskytte forbrukernes rettigheter og interesser og ivareta forbrukernes personlige og eiendomssikkerhet.

OFTA

Valideringsprosess

OFTA-1