Europeisk REACH-sertifikat

kort introduksjon

Registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier;Registrering, vurdering, lisensiering og begrensning av kjemikalier dette er eus forebyggende regulering av alle kjemikalier som kommer inn på markedet, som trådte i kraft 1. juni 2007.