Tollforbundet CU Cert

kort introduksjon

CU-sertifiseringen av tollunionen dannet av Russland, Hviterussland og Kasakhstan er det enhetlige merket til EAC i henhold til resolusjon 526 fra alliansekomiteen 28. januar 2011. Det er 61 produktkategorier som krever CU-sertifisering, som vil bli håndhevet i grupper fra 15. februar 2013.

CU

CU-sertifiseringsklassifisering

CU sertifikat

CU-samsvarserklæring

CU-sertifikat og CU samsvarer med det deklarerte produktutvalget

CU-samsvarserklæring: generelle mekaniske produkter og andre deler av produkter, for eksempel: gaffeltruck, traktor, industrielt utstyr, etc.

Sertifikatets gyldighet

Gyldighetsperioden for CU-sertifisering er delt inn i: enkelt batch-sertifikat, 1-års sertifikat, 3-års sertifikat og 5-års sertifikat; En enkelt batch med sertifikater skal sendes til forsyningskontrakten som er signert med cis-land; gyldighetssertifikater av 1 år eller over kalles fortløpende sertifikater og kan eksporteres mange ganger innenfor gyldighetsperioden.