Kanadisk IC-sert

kort introduksjon

IC, forkortelse for Industry Canada, står for departementet for industri og handel i Canada.IC spesifiserer teststandardene for analogt og digitalt terminalutstyr og spesifiserer at trådløse produkter som selges i Canada må bestå IC-sertifisering.
Derfor er IC-sertifisering passet og forutsetningen for at trådløse elektroniske og elektriske produkter skal komme inn på det kanadiske markedet.
I henhold til de relevante kravene i standarden rss-gen formulert av IC og standarden ICES-003e, må trådløse produkter (som mobiltelefoner) oppfylle grensene for relevant EMC og RF, og oppfylle kravene til SAR i rss-102.
Ta gsm850/1900-modul som inneholder GPRS-funksjon eller mobiltelefon som et eksempel, det er RE-strålingstrakassering og CE-ledningstrakasseringstester i EMC-test.
I evalueringen av SAR, hvis den faktiske bruksavstanden til den trådløse modulen er over 20 cm, kan strålingssikkerheten evalueres på en måte som ligner MPE definert i FCC i henhold til relevante forskrifter.

IC