Brasil UCIEE-sert

kort introduksjon

Fra 1. juli 2011 må alle husholdningsprodukter og relaterte elektriske produkter (som vannkoker, strykejern, støvsugere osv.) som selges i Brasil ha en obligatorisk sertifisering av INMetro, i henhold til 371 Decreon utstedt av Brasil.Kapittel III i loven gir obligatorisk sertifisering av husholdningsapparater, og testing av produkter utføres i laboratorier akkreditert av INMETRO, hver med et angitt omfang for produktet.

For tiden er Brasils produktsertifisering delt inn i obligatorisk sertifisering og frivillig sertifisering av to typer.Obligatorisk sertifisering av produkter inkluderer medisinsk utstyr, effektbrytere, utstyr for bruk på farlige steder, husholdningsstøpsler og stikkontakter, husholdningsbrytere, ledninger og kabler og deres komponenter, lysrørs forkoblinger osv. Disse sertifiseringene må utføres av et godkjent sertifiseringsorgan av INMETRO.Annen sertifisering er ikke akseptabel.

UCIEE