Australsk GEMS-sert

kort introduksjon

Australia og New Zealand utstedte Greenhouse and Energy Minimum Standards Bill 2012 (GEMS), som trådte i kraft 1. oktober 2012. Nye GEMS og forskrifter dekker ikke bare hovedpolitikken før: obligatoriske standarder for lav energiytelse (MEPS) og energieffektivitet etiketter (ERLS) samt utstyrets energieffektivitetsprogram (E3), og utvide energieffektiviteten for å redusere klimagassutslipp og forbedre energiutnyttelseseffektivitetskategorien, veiledning til bedrifter og forbrukere i perspektivet av hele produktets livssyklus med lav driftskostnader, gjør det beste valget.
Fra oktober 2012 vil GEMS-sertifisering i Australia og New Zealand gradvis erstatte MEPS-sertifisering i Australia med GEMS-sertifisering i energieffektivitet. Den nye overgangsperioden for australske energieffektivitetssertifiseringer er 1. oktober 2012 solverv 30. september 2013. For produkter som har søkt om MEPS-sertifisering, gratis konvertering til GEMS-sertifisering er tillatt i overgangsperioden. Etter overgangsperioden vil ikke MEPS-sertifiseringen lenger bli anerkjent. GEMS-sertifisering er obligatorisk.Produkter under kontroll må være sertifisert av GEMS før de kan selges i markedet, og søkeren må være et lokalt registrert selskap i Australia.

GEMS