Australsk EESS-sert

kort introduksjon

A) den vil bli delt inn i tre nivåer, nivå 1, nivå 2 og nivå 3;B) produkter som tidligere er definert som obligatorisk kategori er klassifisert som nivå 3, og produkter innenfor rammen av ikke-obligatorisk kategori er klassifisert som nivå 1;C ) oppført i AS/NZS 4417.2: elektriske produkter innenfor omfanget av 2012 klasse i nivå 2 og nivå 3 klasse siden 1. mars 2013, alle leverandører i Australia AS er en ansvarlig leverandør for lokal produksjon eller import av produkter innenfor rekkevidden til de relevante informasjon i en EESS-systemregistrering, må leverandørens ansvar være i Australia eller New Zealand forretningsenheter for alle typer andre elektriske produkter som selges i Australia og New Zealand må merkes på produktet når RCM-merker alle leverandørene og nivå 2 klasse, må tre typer produkter registreres i den nasjonale registreringsdatabasen Alle samsvarssertifikater og innhold utstedt av autoriserte lisensutstedende byråer vil bli registrert i den nasjonale sertifiseringenn database.

EESS