Algerie CoC-sert

kort introduksjon

Certifcat DE Qualite des Marchandises samsvarssertifikat for det algeriske programmet for produktsamsvarsvurdering programmets primære mål er

1. Sørg for at produktene er i samsvar med tekniske forskrifter og obligatoriske standarder (eller tilsvarende) som gjelder for Algerie.

2. Sikre algeriske forbrukeres krav til produktkvalitet, hygiene og sikkerhet, miljøvern mv.

3. Hindre ukvalifiserte varer og falske varer fra å komme inn i Algerie.

Coc